Weboldalunk a felhasználói élmény javítása érdekében cookie-kat használ!
Adatkezelési tájékoztató

Kategóriák / Termékek

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

 

Örömmel üdvözöljük az MEDent Webáruház vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, az alábbiakat szíveskedjen alaposan tanulmányozni: Felek elnevezése a jelen Általános szerződési feltétekben (továbbiakban ÁSZF) (a jelen internetes szolgáltatás szerinti) eladó: Szolgáltató, vagy MEDent webáruház, MEDent Europe Kft., a szolgáltatás igénybe vevője: Vevő, Felhasználó, az elektronikus szolgáltatás lebonyolításában közreműködő: Közvetítő Szolgáltató. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.medent.hu) történő jogviszonyokra terjed ki.  Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www.medent.hu/aszf .

 

 1. Szolgáltató adatai:

 A szolgáltató neve:  MEDent Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 A szolgáltató székhelye:   2096 Üröm, Kossuth utca 7/b.

A szolgáltató telephelye (a panaszügyintézés helye): 1045 Budapest, Berni utca 1.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:  info@medent.hu  

Cégjegyzékszáma: 13-09-204950

Adószáma: 27907759-2-13

 Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

 Telefonszáma: +36 70 782 3173

A szerződés nyelve: magyar

 A tárhely-szolgáltató megnevezése, elérhetőségei:

 Név: ShopRenter.hu Kft.

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Cégjegyzékszám: 09-09-020636

A bejegyző bíróság megnevezése: Hajdú Bihar megyei bíróság, mint cégbíróság

Adószám: 23174108-2-09

E-mail: info[kukac]shoprenter.hu2.

2. Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2020. május hó 10. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

 

3. Regisztráció/vásárlás

3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez önkéntesen hozzájárul.

3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.  

 3.5. Az ügyfél a webáruházba történő regisztrációval és annak használatával kijelenti és megerősíti, hogy jelen Tájékoztatót megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ügyfél a webáruházban való regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az ügyfél önkéntesen megadott személyes adatait (név, lakcím, e-mail-cím, telefonszám) valamint a vásárolt árut ill. a vásárlás egyéb adataira vonatkozó információkat (vásárlások helye és ideje, vásárolt áruk, vásárlások értéke) - együttesen: Adatok - felhasználja a következő célokra: az adatkezelés célja a jelen szerződéses feltételek szerinti szerződés létrehozása és teljesítése és az azzal kapcsolatos igényérvényesítés elősegítése.

 4. Megvásárolható áruk, szolgáltatások köre

 4.1. A megjelenített áruk kizárólag online a http://www.medent.hu webcímen/személyesen/telefonon, e-mailen, levélben rendelhetők meg, de akár üzletkötő közreműködésével is. Szolgáltató az adatátviteli hibáktól mentes kapcsolat üzemeltetésére Közvetítő Szolgáltatót vesz igénybe. A közvetítés körülményeire visszavezethető átviteli hibáért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

 4.2.  Az árukra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A webáruházon kívül leadott rendelések esetén az árak eltérhetnek az ott közöltektől.

 4.3. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti az áruk nevét, leírását, az árukról fotót jelenít meg. Az áruk adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és az áru tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

 4.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. 

 4.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. az áru közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles az árut hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 4.6. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn az áru valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 4.7. Az eladásra felkínált áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából vagy Szolgáltató munkatársainak szóbeli tájékoztatása útján tudhatja meg Felhasználó. Az ismertető leírás a gyártótól származik, annak esetleges pontatlanságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A mindenkori vételár az információs oldalon az áru mellett feltüntetett ár, a kiadott árlista szerinti ár vagy a MEDent Europe Kft. által üzemeltetett ügyviteli programban szereplő ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t is. A házhozszállítás díját külön tarifatáblázat tartalmazza, mely a jelen ÁSZF 1. számú melléklete. 

 

5. Rendelés menete

 5.1. Amennyiben a Vevő a MEDent Webáruházban nincs még regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot.

5.2. Bármelyik regisztrációs lapot vagy más úton beérkezett megrendelést, amelyik egy vagy több hibát tartalmaz, Szolgáltató érvénytelennek nyilváníthatja és semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

5.3. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba. 

5.4. Felhasználó a megvásárolni kívánt áru, áruk darabszámát beállítja.

5.5. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott árukat. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

5.6. Amennyiben Felhasználó további árukat szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további árukat vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt áru darabszámát. A „törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát

5.7. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

5.7.1. Fizetési módok:

Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató telephelyén vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg az áru vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt áru futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt áru(k) átvételekor.

Bankkártyás fizetés: A weboldalunkon a megrendelési folyamat során a fizetéshez érve átirányítjuk a Borgun biztonságos oldalára, melyet magyar nyelven fog tudni használni, követve a képernyő utasításokat. A fizetendő összeget a kalkuláció során a weboldalunkról veszi át a rendszer, vagy az ajánlat kérésének feldolgozása és visszaigazolása során e-mailben küldjük meg, részletes kalkuláció és ajánlat tétel formájában a pontos befizetendő összegek megjelölésével és egyéb információkkal egyetemben. A megadott, erre a célra kialakított weboldalunkon kezdheti meg a fizetési folyamatot. Meg kell adnia a kártyán szereplő kártyabirtokos nevét, a kártya számát és érvényességét, valamint a hitelesítő CVC2/CVV kódját. A honlapon ábrákkal segítik, hogy a kért adatokat hol találja a kártyán. Az adatok bevitele után az érvényesítő gombra kattintva pár másodpercen belül meg is történik a tranzakció, melynek sikerességéről Önt is tájékoztatják a képernyőn.

PayPal™ fizetés: Mi az a PayPal™? A PayPal™ az egyik legbiztonságosabb internetes fizetési mód!

A PayPal™ egy készpénzmentes pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó pénzügyi intézet, mely az elektronikus kereskedelemre szakosodott. A PayPal™ elektronikus számlát vezet ügyfelei részére, melyet azok hitelkártyás fizetéssel, banki átutalással vagy inkasszómegbízással tölthetnek fel lakossági vagy céges bankszámlájukról. Internetes vásárlások során nem kell bizalmas hitelkártya- vagy számlaadatokat megadni ill. továbbítani, hanem a PayPal felhasználói név valamint a jelszó megadása elegendő a fizetés lebonyolításához. Egyszerű, gyors, biztonságos, népszerű, olcsó, hasznos és elterjedt Hogyan történik egy fizetés? Amikor a webáruházunkban kiválasztott terméket/termékeket szeretné kifizetni, a fizetés utolsó fázisában átléptetjük a PayPal™ oldalára, ahol két lehetősége van:

Ha már rendelkezik PayPal™ fiókkal, csak be kell lépnie PayPal™ felhasználói nevével (ez az e-mail címe) és jelszavával, majd a fizetés részleteinek áttekintése után jóvá kell hagynia azt.

Ha még nem rendelkezik PayPal™ fiókkal, akkor először létre kell hoznia egyet. PayPal™ fiók létrehozásakor néhány alapadaton felül dombornyomásos bankkártyájának adatait kell megadni! Amennyiben arra kíváncsi, hogy hogyan lehet egy PayPal felhasználói fiókot létrehozni, kattintson a www.paypal.com oldalra.

PayPal™ fiók létrehozásakor bankkártyája adatait nyugodtan megadhatja, hiszen a bankkártyához tartozó számlát a PayPal™ csak akkor terheli meg, ha PayPal egyenlege nem nyújt fedezetet a kívánt szolgáltatás kifizetéséhez.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt áruk ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére. 

Halasztott fizetéssel (átutalással): Ez a lehetőség csak és kizárólag a Szolgáltató által meghatározott partnerek részére lehetséges. Ezen partnerek a Szolgáltatónál történő vásárlással hozzájárulnak ahhoz, hogy nem fizetés esetén a Szolgáltató, a rendelés során megadott e-mail címük útján felkeresse őket számlával kapcsolatos ügyintézés, vagy kintlévőség kezelés céljából.

5.7.2. Szállítási költség:

A szállítási költséget jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.

5.8. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti Szolgáltató felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

 5.9. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

 5.10. A Szolgáltató minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött rendelést visszaigazoló e-mailben közöl. Felhasználó kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy csak a rendelésazonosítóval ellátott megrendelés érvényes.  

5.11. A MEDent Europe Kft. mindenkor fenntartja magának a jogot, hogy Felhasználót csak készpénzes vagy utánvétes módon szolgálja ki. Átutalásos számla kiállításának feltétele jelen ÁSZF mindkét fél általi aláírása. Az esetlegesen kiállított átutalásos számla ki nem fizetéséig újabb hasonló fizetési módú számlát Szolgáltató nem köteles kiadni.

5.12. Lejárati időn túli késedelmes fizetés esetén Szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresére jogosult. Ha a lejárati időn túli hatvanadik napon sem történik fizetés, Szolgáltató követelését automatikusan követelés kezelő cégre bízza, melynek költsége Vevőt terheli.

5.13. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben késedelmbe esik, úgy a késedelmes teljesítés esetén - a kamatokon felül – a MEDent Europe Kft. jogosult az első fizetési felszólítás után 10.000,-Ft, azaz Tízezer forint költséget felszámítani. Minden további fizetési felszólítás után a MEDent Europe Kft. felszólításonként 15.000,-Ft, azaz Tizenötezer forint költséget jogosult a Vevővel szemben felszámítani. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben késedelembe esik, úgy egyéb költségeket köteles megfizetni Felhasználó felé.  

Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a fizetési felszólításra jogi képviselő útján kerül sor, úgy a MEDent Europe Kft. a felszólításért 30.000,-Ft, azaz Harmincezer forint költséget számíthat fel a Vevővel szemben. Ugyanez a költségszámítás alkalmazandó a Vevő egyéb késedelmes teljesítés megszűntetésére történő felszólítása esetére is.

Vevő tudomásul veszi, hogy téves utalása esetén amennyiben van nyitott számlája, a beérkezett összeget annak törlesztésére könyveli Felhasználó. Amennyiben nincs nyitott számlája, visszautalás esetén a MEDent Europe Kft. 2000,-Ft, azaz kettőezer forint  bankköltséget jogosult levonni.

 5.14. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel az áruknál vagy az áraknál,  Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

 5.15. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát (és ha tartozik a termékhez, a jótállási jegyet) a csomag tartalmazza. 

 5.16. Vevő köteles a kiszállítás/átvétel időpontjában a szállítási kiszerelést (bontatlan gyári csomagolás) tételesen ellenőrizni és hiánytalan mennyiségi teljesítés esetén az átvételi elismervényt (számla vagy szállítólevél, futárszolgálati átadóív) aláírni. Az átvétel elismerését jelenti a tétel készpénzben történő kifizetése is. Ezt követően mennyiségre vonatkozó reklamációkat a Szolgáltató nem fogad el. Csomagszállító vagy futárszolgálat által kézbesített termékek esetében az esetleges szállítási sérüléseket a szállítóval köteles Vevő jegyzőkönyveztetni, ellenkező esetben reklamációt Szolgáltató nem fogad el.

 5.17.  Amennyiben Szolgáltató az árut a létrejött szerződés rendelkezései szerint kiszállítja, a kiszállítást megelőzően értesítést küld a Vevőnek a konkrét kézbesítés időpontjáról, a megrendelésben megadott elérhetőségeken. Vevő kötelessége gondoskodni arról, hogy az adott időszakban a csomag átvételét biztosítsa vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára.

 5.18. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.  Amennyiben az áru kiszállítás során a kézbesítés sikertelen, ennek tényéről a Szolgáltató vagy megbízottja értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz az áru kiszállítására. A Vevőnek felróható sikertelen kiszállítás költségét a Vevő tartozik viselni.

 5.19. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja vinni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd automatikusan frissül a kosár. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található árukat, akkor a „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére. 

 5.20. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.21. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

 5.22. A vételár teljes kiegyenlítéséig az áruk a MEDent Europe Kft. tulajdonát képezik.

 

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. Szolgáltató a rendelést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja.  A visszaigazolás 48 órán túli elmaradása esetén a Vevő vételi ajánlati kötöttsége automatikusan megszűnik.

 6.2. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. 

 6.3. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. 

6.4. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

6.5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

6.6. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.

6.7. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

6.8. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

6.9. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni. 

6.10. Hőmérsékletre Érzékeny Termékek Kiszállítása

Azokat a termékeket, amelyek érzékenyek a hőmérsékletváltozásokra (pl. csontpótló anyagok, tömőanyagok, stb.), csak a vásárló saját felelősségére küldjük futárszolgálattal vagy csomagautomatába. Az ilyen termékek szállításakor a MEDent Europe Kft. nem vállal felelősséget a szállítás során bekövetkező esetleges károkért, amelyek a hőmérsékletváltozásokból adódhatnak. A vásárló tudomásul veszi, hogy ezen termékek esetében a szállítási körülmények nem garantálják az optimális hőmérséklet fenntartását, és ennek kockázatát saját maga vállalja.

 

7. Elállás joga

 7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt árut. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

7.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut átveszi.

7.3. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 7.4. Az áru visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja ezen költség viselését.

7.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót az áru visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

 7.6. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 7.7. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

 a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; b. olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében; d. olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; e. olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval; f. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; g. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

7.8. Szolgáltató az áru visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.  

7.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.10. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

7.11. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

7.12. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a áru(ka)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó az árut a határidő lejárta előtt elküldi.

7.12.1.  A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.   

7.13. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.  

7.14. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.15. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt árut postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére. 

7.16. A fogyasztó csak az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.  

7.17. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.  

7.18. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.  

7.19. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

7.20. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.  

7.21. Több áru adásvételekor, amennyiben az egyes áruk szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott áru, illetve több tételből vagy darabból álló ráru esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 

8. Jótállás, szavatosság

 Hibás teljesítés

8.1. A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

8.2. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

 

9. Kellékszavatosság 

 9.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

9.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. 

9.3. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

9.4. Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

9.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy az árut, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

10. Áruszavatosság 

10.1. Ingó dolog (áru) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy áruszavatossági igényt érvényesíthet. 

10.2. Áruszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás áru kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

10.3. Az áru akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

10.4. Áruszavatossági igényét Felhasználó az áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

10.5. Áruszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Az áru hibáját áruszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania. 

10.6. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül áruszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – az árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – az áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.  Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és áruszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Áruszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt árura, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

 Jótállás 

 10.7. Szolgáltató az eladásra felkínált áruk típusától függően eltérő jótállást vállalhat. Az eltérő jótállási idő vagy jótállási feltétel az adott áru mellett van feltüntetve.

 10.8.  Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

10.9. A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

 Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerinti. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy ii. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a  nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

 10.10. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok az áru-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

 10.11. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért. 

 10.12. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a z áruk nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

10.13. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

11. A szavatossági igény esetén történő eljárás 

11.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. 

 11.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

 11.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

 11.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

 11.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

 11.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

 11.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

11.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

12. Vegyes Rendelkezések

 12.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 12.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

 12.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 12.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

 12.5. A MEDent Webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra.

12.6. A MEDent Webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be:

- az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem a Szolgáltatótól származó bármilyen adat; - bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a MEDent Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást; - bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon; - bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése; - bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató hálózatban.

12.7. A MEDent Webáruház kizárja felelősségét a vis maior esetekre.

12.8. A MEDent Webáruház szabadon módosíthat kínálati árain, szállítási határidőin. A változás a MEDent Webáruház honlapján történt megjelenés időpontjától lép hatályba, de a már visszaigazolt megrendelésekre az eredeti (rendeléskori) feltétel a hatályos.

 12.9. A MEDent Webáruház módosíthatja a jelen ÁSZF és a vásárlás egyéb feltételeit és szabályait, de nem visszamenőleges hatállyal.

 12.10.  Abban az esetben, ha a Vevő bármilyen formában megsérti a vásárlás és a szolgáltatás egyéb szabályait, a MEDent Webáruház érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását.

 

13. Panaszkezelés rendje

 13.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.  - postai úton a 1045 Budapest, Berni utca 1. címen, - e-mail útján:  info@medent.hu e-mail címen, - telefonon  +36 70 782 3173 a számon.

 13.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 

 13.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

13.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

13.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu   

13.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 Név: Mátyus Mariann E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 Fax száma: (72) 507-152 Név: Dr. Bodnár József E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 Fax száma: (66) 324-976 Név: Dr. Bagdi László E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099 Név: Dr. Tulipán Péter E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 Név: Dr. Baranovszky György E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 Név: Dékány László, Jerney Zoltán E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312 Név: Kirst László E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218 Név: Horváth László E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-749 Fax száma: (52) 500-720 Név: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 Név: Pintérné Dobó Tünde E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610 Fax száma: (56) 370-005 Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259 Név: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862 Név: Dr. Pongó Erik E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Telefonszáma: (1)-269-0703 Fax száma: (1)-269-0703 Név: dr. Csanádi Károly E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-046 Név: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 Fax száma: (42) 311-750 Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661 Fax száma: (74) 411-456 Név: Mátyás Tibor E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356 Fax száma: (94) 316-936 Név: Dr. Kövesdi Zoltán E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429-008 Fax száma: (88) 412-150 Név: Dr. Óvári László E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-513 Fax száma: (92) 550-525 Név: dr. Koczka Csaba E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 13.7. A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 13.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 13.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

 13.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 13.11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:  az eljáró bíróságot;  a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;  az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;  azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;  a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet . A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

14. Törvényi hivatkozások:

Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Jótállás

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

Szerzői jogok

1999. évi LXXVI. törvény

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 

15. Adatvédelem

 A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:  http://www.medent.hu/adatkezeles

Az Üzemeltető nyilatkozik, hogy a GDPR értelmében adatvédelmi tisztviselő igénybevételére nem kötelezett, melyre tekintettel nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt.

  

____________________________________________

Almási Bálint ügyvezető

 

 

Kelt, Budapest 2020. május 15. napján

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. számú melléklet a szállítási és utánvételi díjakról.

 

MEDent Europe Kft. a MEDent Webáruházban vagy egyéb úton hozzá beérkezett rendelések teljesítését saját munkatársaival, futárszolgálattal vagy csomagszállító szolgálattal végzi. Ezek díjtételei a következők (végfelhasználók részére):

Szállítási költségek:

60.000 Ft (Bruttó) feletti vásárlás esetén ingyenes házhozszállítás.

Házhozszállítás GLS futárszolgálattal: 2700 Ft+Áfa

Házhozszállítás DPD futárszolgálattal: 1590 Ft+Áfa

Csomagküldés DPD csomagpontra: 1190 Ft+Áfa

Foxpost csomagautomatába: 1350 Ft+Áfa

Házhozszállítás MPL futárszolgálattal: 2800 Ft+Áfa

(2354 Ft+Áfa + 446 Ft+Áfa csomagolási díj)

MPL csomagpont: 1450 Ft+Áfa (780Ft+Áfa + 670Ft+Áfa csomagolási díj)

MPL csomagpont választása esetén a várható kézbesítési idő 5-7 nap!

 

Utánvétel Fizetési illeték: 250 Ft+Áfa

Fizetés automatánál illeték: 150 Ft+Áfa

Bankkártya - Borgun (B-payment) Fizetési illeték: végösszeg 1%-a

 

Személyes átvétel (ingyenes):

Készpénzes, előreutalásos, Paypal, Borgun bankkártyás fizetés esetén a

vásárolt terméket telephelyünk portáján tudják elvinni a nap 24 órájában.

Bankkártyás fizetés esetén kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot

időpont egyeztetés miatt. 

Bankszámlaszám: 50463464-10000331 SWIFT: TAKBHUHB